Ethisch sporten

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

Dit bleek in een studie van ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, van enkele jaren geleden. Dit is evenwel een gegeven dat er altijd is geweest en waarschijnlijk ook nooit uit te sluiten zal zijn. Gelukkig hebben we bij AC Denderland nooit met zulke praktijken te maken gehad, doch mocht je hiermee te maken krijgen lees volgende berichten die we opgesteld hebben voor jou als jeugd of jij als ouder.

Weet dat binnen AC Denderland er mensen zijn om je te helpen, ook op het vlak van ethisch handelen!