Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

Dit bleek in een studie van ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, van enkele jaren geleden. Dit is evenwel een gegeven dat er altijd is geweest en waarschijnlijk ook nooit uit te sluiten zal zijn. Gelukkig hebben we bij AC Denderland nooit met zulke praktijken te maken gehad.

Weet dat binnen AC Denderland er mensen zijn om je te helpen, ook op het vlak van ethisch handelen!

Voor alle jeugdatleten

AC Denderland is blij dat jij bij ons sport.

We vinden het belangrijk dat je hier graag bent en je je goed in je vel voelt. Onze club moet een plaats zijn waar je plezier kan maken en waar jouw mening telt. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er in onze club geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag.

Jij bepaalt waar jouw grens ligt.

Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat jij normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet. Misschien merk je wel dat iemand over die grens gaat en voel je dat iets niet klopt. Dat kan gaan van vervelende opmerkingen over je lichaam, intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden…. Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

Vertel je het liever niet aan je trainer, begeleider of ouders? In de club kan je ook praten met Ann Decroix. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen of klachten heeft in verband met ongepast seksueel gedrag. Zij zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. Op haar kan je vertrouwen!

Informatie voor ouders betreffende lichamelijke en seksuele integriteit

AC Denderland vindt het belangrijk dat graag bij ons sport en zich goed in z’n vel voelt. Onze club moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten en waar plezier gemaakt wordt.

Daar zorgen wij, de club en de ouders, samen voor. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het ons als grenzen overschreden worden, zowel bij je eigen kinderen als bij anderen.

Bij ACDL is Ann Decroix de aanspreekpersoon integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Ann zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

We verwachten dat ouders, net als de trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. W rekenen erop dat jullie net als wij meewerken aan een toffe sportclub!