Reglement

Terug naar punten

Criteriumreglement werkjaar 2021– 2022: ACDL schenkt een waardevolle prijs aan elke atleet of jogger die tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022 12 citeriumpunten heeft verzameld.

Je verdient 1 punt, telkens je:

 • deelneemt aan een wegwedstrijd/jogging die aangekondigd staat op de ACDL-kalender.
 • deelneemt aan een officiële VAL-wedstrijd (cross, piste indoor, piste outdoor).(ongeacht het aantal disciplines waaraan je deelneemt). Ook VAL wedstrijden die niet op onze kalender staan tellen mee. Om aanspraak te maken op deze punten, moet de wedstrijd toegankelijk zijn voor iedereen. bv: Een cross georganiseerd door MOEV telt mee, want ieder kind is schoolplichtig en kan dus deelnemen aan MOEV organisaties. Een MOEV voor leerkrachten telt niet mee, want enkel toegankelijk voor onderwijspersoneel. Een bataljonscross telt ook niet mee, want enkel toegankelijk voor miltairen. enz…
 • jureert op een VAL-wedstrijd
 • jeugdatleten begeleidt  op een officiële wedstrijd van de VAL.
 • helpt op één van onze eigen organisaties (jogging , 4-kamp …)(tijdens de wedstrijd, zodat je zelf niet kan meelopen)

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

 • lopen of helpen in het  ACDL clubshirt (met huidige sponsors!!!!!) (uitgezonderd juryleden in functie)
 • binnen de 30 dagen na de wedstrijd een officiële uitslag doorsturen naar Rolle d.i. enkel voor VAL wedstrijden  die niet aangekondigd staan op de kalender.
 • Deelnemers aan criteriumwedstrijden waarvan de organisator geen uitslag publiceert moeten binnen de 14 dagen na hun deelname dit doormailen aan Rolle vergezeld van een foto in clubkledij genomen op de activiteit. Dit mag een groepsfoto of individuele foto zijn
 • Begeleiders van jeugdwedstrijden en juryleden dienen Rolle binnen de 14 dagen op de hoogte te brengen van de wedstrijden die ze begeleid hebben.

Om aanspraak te maken op het cadeau moet de atleet/jogger:

 • 12 punten verzameld hebben tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022
 • lid zijn van ACDL op het moment dat de geschenken worden uitgedeeld (d.i. : nieuwjaarsreceptie januari 2023/ jeugd: herfstvakantie 2022)