Heraansluiten

Indien je gegevens dezelfde gebleven zijn, volstaan naam, rijksregisternummer en e-mailadres. Is er iets gewijzigd (vb. overgang recreant naar atleet, wijziging adres, GSM….) vul dan onderstaande gegevens in. Je aansluiting is pas definitief na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE48 9730 7726 9527 van ACDL.

  Ondergetekende (Verplicht veld)

  Rijksregisternummer (Verplicht veld)

  E-mail (Verplicht veld)

  Bij uw inschrijving krijgt U een T-shirt of singlet van de club. Onderaan deze pagina ziet U een voorbeeld. Kies hier uw maat:

   

  Mocht in de loop van het jaar uw gegevens zijn gewijzigd, gelieve die hieronder aan te geven.

  Wens me dit jaar aan te sluiten als

  Uitpasnummer

  Adres:

  Gemeente: Postcode:

  of

  E-mail

  Eventuele mededeling:

  Ik verklaar kennis genomen te hebben met de privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

  Ter herinnering: bij de meeste ziekenfondsen krijg je één keer per jaar tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. Informeer je.

  De lidgelden 2019 - 2020 zijn als volgt: 
  Kind geboortejaar 2013 tot en met 2009 (aansluiting VAL).65 EUR
  Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta).65 EUR
  Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als atleet (borstnummer VAL).85 EUR
  Lid worden als recreant (Sporta) aansluitend op de sessie lopen voor beginners35 EUR
  Aansluiting als recreant (Sporta) vanaf 1 mei.45 EUR
  Zomeraansluiting15 EUR
  Sympathisant35 EUR
  Vanaf 2e kind in hetzelfde gezin (geboortejaar 2001 en jonger): € 10 korting.
  Personen die houder zijn van een UiTPAS aan kansentarief regio Dender: 75% korting voor elk lid.
     
  T-shirt Singlet