Sympathisant worden

Heb je een warm hart voor onze club dan kan je je ook aansluiten bij onze club zonder actief te sporten maar als ‘Sympathisant’. Dit kan door je gegevens in te vullen via onderstaand formulier.

Indien je gegevens dezelfde gebleven zijn, volstaan naam, rijksregisternummer en e-mailadres. Is er iets gewijzigd (vb. overgang recreant naar atleet, wijziging adres, GSM….) vul dan onderstaande gegevens in. Je aansluiting is pas definitief na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE48 9730 7726 9527 van ACDL.

Ondergetekende (Verplicht veld)

Rijksregisternummer (Verplicht veld)

E-mail (Verplicht veld)

Wens me dit jaar aan te sluiten als

 

Mocht in de loop van het jaar uw gegevens zijn gewijzigd, gelieve die hieronder aan te geven.

Adres:

Gemeente: Postcode:

of

E-mail

Eventuele mededeling:

Ik verklaar kennis genomen te hebben met de privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

De lidgelden 2019 - 2020 zijn als volgt: 
Kind geboortejaar 2013 tot en met 2009 (aansluiting VAL).65 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta).65 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als atleet (borstnummer VAL).85 EUR
Lid worden als recreant (Sporta) aansluitend op de sessie lopen voor beginners35 EUR
Aansluiting als recreant (Sporta) vanaf 1 mei.45 EUR
Zomeraansluiting15 EUR
Sympathisant35 EUR
Vanaf 2e kind in hetzelfde gezin (geboortejaar 2001 en jonger): € 10 korting.
Personen die houder zijn van een UiTPAS aan kansentarief regio Dender: 75% korting voor elk lid.