Joggings
Joggings
Vind ons op Facebook

Vorige berichten

Sportongevallen

verzekering

Sporten is gezond, maar soms “loopt” het mis…

Met je lidmaatschap van onze atletiekclub kan je gedurende een volledig jaar je favoriete sport beoefenen in clubverband en gebruik maken van de aanwezige faciliteiten (douches na de training). Daarnaast ben je als lid van onze atletiekclub ruim verzekerd voor eventuele lichamelijke letsels. In dit artikel zetten we de belangrijkste principes van deze verzekering op een rijtje.

Alle ACDL leden zijn verzekerd in een degelijke groepspolis voor sportongevallen

Als betalend lid van onze atletiekclub word je ingeschreven in de groepspolis van de sportfederatie. De atleten (houders van een vast borstnummer) worden systematisch ingeschreven bij de VAL (Vlaamse Atletiekliga). Voor de recreanten voorzien we een aansluiting bij Sporta, een belangrijke federatie erkend door BLOSO. Beide federaties verzekeren hun leden bij Ethias.

Aangifte van een ongeval:

De aangifte moet door de club on-line gebeuren. Bezorg zo vlug mogelijk alle gegevens via bijgevoegd  aangifteformulier.

Val

Wanneer ben je verzekerd?

Principieel ben je als lid van ACDL verzekerd voor ongevallen tijdens alle activiteiten die ingericht worden door VZW AC Denderland. De dekking geldt niet alleen voor trainingen en joggings georganiseerd door ACDL, maar ook voor ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van de plaats van de sportactiviteit of nevenactiviteiten (BBQ, …). Individuele trainingen worden ook gedekt, m.a.w., als iemand buiten de trainingsuren gaat lopen, is hij/zij ook verzekerd.
Gelet op de specifieke noden van onze atleten voorziet de verzekeringspolis voor atleten op een aantal punten in een ruimere dekking.

Waarvoor ben je verzekerd?

Algemeen voorziet de verzekering in de onbeperkte terugbetaling van alle medische kosten als gevolg van een sportongeval.

 • onbeperkte terugbetaling: er is geen franchise en er is geen kostenplafond
 • betekenis van het begrip ongeval: ook lichamelijke letsels ten gevolge van b.v. zonneslag, insectenbeten, hondenbeten, aanranding zijn inbegrepen

Meestal geldt geen vergoeding voor materiële schade bij sportongevallen

 • kosten van kledij of schoeisel worden niet vergoed
 • materiële schade die veroorzaakt werd aan derden wordt niet vergoed onder de verzekeringspolis

Ten slotte is een verzekering rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd zijn.

Wat doen ingeval van een sportongeval?

Een snelle vergoeding van de kosten kan enkel gebeuren indien de volgende stappen snel en nauwgezet gevolgd worden.

1. Melding van sportongeval en invullen van aangifteformulier

 • onmiddellijk na het ongeval (en de nodige medische verzorging) dient het  aangifteformulier te worden ingevuld door
  • het slachtoffer
  • de behandelende arts

 

We adviseren een aangifteformulier te printen en het steeds mee te nemen op training.

  

 • Je vult het aangifteformulier in en bezorgt het zo vlug als mogelijk (samen met een kopie van het geneeskundig getuigschrift) terug aan de voorzitter, secretaris of de jeugdverantwoordelijken. Het originele geneeskundig getuigschrift hou  je zelf bij. Het zal door de verzekering opgevraagd worden. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk de omstandigheden en voeg indien mogelijk namen van getuigen toe. Een ongeval vereist immers het bewijs van “een plotse gebeurtenis”, zoals het struikelen over een hindernis met een val tot gevolg, een aanrijding, een insectenbeet….Loutere overbelastingletsels komen niet in aanmerking.
 • de clubverantwoordelijke doet binnen de 5 werkdagen een on-line aangifte bij Ethias.

2. Ontvangstmelding van schade-aangifte

 • De verzekeringsmaatschappij zal een ontvangstmelding bezorgen aan het slachtoffer. Dit bevat meestal een toekenning dossiernummer, toelichtingen, attest van genezing.

3. Eerste terugbetaling door het ziekenfonds

 • Het slachtoffer bezorgt de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist en ziekenhuis aan het ziekenfonds. Zij staan in voor een eerste terugbetaling. De mutualiteit maakt daarna een verschilstaat op; kwijtschrift voor geneeskundige verstrekkingen. Vermeldt steeds dat het om een ongeval gaat.

4. Resterende terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij

 • Het slachtoffer stuurt de verschilstaat en het attest van genezing door aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Na controle zal de verzekeringsmaatschappij het verschil betalen aan het slachtoffer.

Top