Joggings
Joggings
Vind ons op Facebook

Vorige berichten

Heraansluiten voor seizoen 2017 – 2018

De lidgelden 2017 – 2018 zijn als volgt:

Kind geboortejaar 2011 tot en met 2007 (aansluiting VAL).60 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2006 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta).60 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2006 en ouder: aansluiting als atleet (borstnummer VAL).80 EUR
Steunend lid30 EUR
Vanaf 2e kind in hetzelfde gezin (geboortejaar 1999 en jonger): € 10 korting.
Gezinnen die houder zijn van een UiTPAS aan kansentarief regio Dender: 50% korting voor elk lid.

Indien je gegevens dezelfde gebleven zijn, volstaan naam, rijksregisternummer en e-mailadres. Is er iets gewijzigd (vb. overgang recreant naar atleet, wijziging adres, GSM….) vul dan onderstaande gegevens in. Je aansluiting is pas definitief na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE48 9730 7726 9527 van ACDL.

 

Ondergetekende (Verplicht veld)

Rijksregisternummer (Verplicht veld)

E-mail (Verplicht veld)

 

Mocht in de loop van het jaar uw gegevens zijn gewijzigd, gelieve die hieronder aan te geven.

Wens me dit jaar aan te sluiten als

Adres:

Gemeente: Postcode:

of

E-mail

Eventuele mededeling:

Door het aankruisen van dit selectievakje verklaar ik me vrijwillig aan te sluiten bij de atletiekvereniging ACDL

Ter herinnering: bij de meeste ziekenfondsen krijg je één keer per jaar tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. Informeer je.