Heraansluiten

 

De lidgelden 2018 - 2019 zijn als volgt: 
Kind geboortejaar 2012 tot en met 2008 (aansluiting VAL).60 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2007 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta).60 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2007 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta). Vanaf 10 mei.40 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2007 en ouder: aansluiting als atleet (borstnummer VAL).80 EUR
Steunend lid30 EUR
Vanaf 2e kind in hetzelfde gezin (geboortejaar 2000 en jonger): € 10 korting.
Personen die houder zijn van een UiTPAS aan kansentarief regio Dender: 75% korting voor elk lid.

 

Indien je gegevens dezelfde gebleven zijn, volstaan naam, rijksregisternummer en e-mailadres. Is er iets gewijzigd (vb. overgang recreant naar atleet, wijziging adres, GSM….) vul dan onderstaande gegevens in. Je aansluiting is pas definitief na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE48 9730 7726 9527 van ACDL.

Ondergetekende (Verplicht veld)

Rijksregisternummer (Verplicht veld)

E-mail (Verplicht veld)

 

Mocht in de loop van het jaar uw gegevens zijn gewijzigd, gelieve die hieronder aan te geven.

Wens me dit jaar aan te sluiten als

Uitpasnummer

Adres:

Gemeente: Postcode:

of

E-mail

Eventuele mededeling:

Ik verklaar kennis genomen te hebben met de privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

Ter herinnering: bij de meeste ziekenfondsen krijg je één keer per jaar tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. Informeer je.