Heraansluiten jeugd en aansluiten na zomertraining

Indien je gegevens dezelfde gebleven zijn, volstaan naam, rijksregisternummer en e-mailadres. Is er iets gewijzigd (wijziging adres, GSM….) vul dan onderstaande gegevens in. Je aansluiting is pas definitief na betaling van je lidgeld op rekeningnummer BE48 9730 7726 9527 van ACDL.

Ondergetekende

Rijksregisternummer

E-mail

Wens me dit jaar aan te sluiten als

Uitpasnummer

Bij uw inschrijving krijgt U een T-shirt of singlet van de club. Onderaan deze pagina ziet U een voorbeeld. Kies hier uw maat:

Mocht in de loop van het jaar uw gegevens zijn gewijzigd, gelieve die hieronder aan te geven.

Adres:

Gemeente: Postcode:

of

E-mail

Eventuele mededeling:

Ik verklaar kennis genomen te hebben met de privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

Ter herinnering: bij de meeste ziekenfondsen krijg je één keer per jaar tussenkomst in het lidgeld van een sportclub. Informeer je.

De lidgelden 2019 - 2020 zijn als volgt: 
Kind geboortejaar 2013 tot en met 2009 (aansluiting VAL).65 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als recreant (Sporta).65 EUR
Jeugd en volwassenen geboortejaar 2008 en ouder: aansluiting als atleet (borstnummer VAL).85 EUR
Lid worden als recreant (Sporta) aansluitend op de sessie lopen voor beginners35 EUR
Aansluiting als recreant (Sporta) vanaf 1 mei.45 EUR
Zomeraansluiting15 EUR
Sympathisant35 EUR
Vanaf 2e kind in hetzelfde gezin (geboortejaar 2001 en jonger): € 10 korting.
Personen die houder zijn van een UiTPAS aan kansentarief regio Dender: 75% korting voor elk lid.
   
T-shirt Singlet